Hình 1: Công trình trường Nguyễn Thành Hãn

cong-trinh-truong-nth-5

cong-trinh-truong-nth-1

 

 

 

 

 

 

Hình 2: Trạm ý tế tại xã Duy Tân – Duy Phú

cong-trinh-truong-nth-4

cong-trinh-truong-nth-2

 

 

 

 

 

cong-trinh-truong-nth-3

cong-trinh-xa-duy-tan-tram-xa

 

 

 

 

 

 

Hình 3: Trường mẫu giáo tại xã Duy Tân

cong-trinh-xa-duy-tan-mau-giao-4

cong-trinh-xa-duy-tan-mau-giao-2

 

 

 

 

 

cong-trinh-xa-duy-tan-mau-giao-1