Hệ thống khách sạn Palazzo 1,2,3

Chủ đầu tư: Anh Hoàng

Vị Trí: Thành phố Đà Nẵng