Một số công trình khác

Hình ảnh vận chuyển:

thi-cong-lap-dat-2

thi-cong-lap-dat

 

 

 

 

 

Hình ảnh các công trình khác:

cong-trinh-thi-cong-khac

cong-trinh-thi-cong-khac-2

 

 

 

 

 

Hình ảnh nhà văn hóa:

nha-van-hoa-quang-nam-2

nha-van-hoa-quang-nam